مسئول کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده

تعداد بازدید:۱۱۵۸
دکتر زهرا شیرزور علی آبادی

  دکتر زهرا شیرزور علی آبادی

     استادیار


  •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه دوم

  •   گروه جامعه شناسی

آخرین ویرایش۲۱ دی ۱۴۰۰