مسئول کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده

تعداد بازدید:۱۸۷۳
دکتر زهرا شیرزور علی آبادی

  دکتر زهرا شیرزور علی آبادی

     استادیار


  •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی- ساختمان اساتید

  •   گروه جامعه شناسی

آخرین ویرایش۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲