گروه جغرافیا

تعداد بازدید:۱۴۵۱۳

مدیرگروه: دکتر محمد اسکندری ثانی
شماره تماس: 31026151-056
کارشناس گروه: راضیه آرزومندان
شماره تماس: 31026150-056

اساتید گروه جغرافیا(کلیک کنید)

 

گروه جغرافیای دانشگاه بیرجند در بهمن ماه 1383 با 5 نفر عضو هیأت علمی و با  پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی جغرافیای شهری فعالیت خود را آغاز نمود. از مهرماه سال تحصیلی 85-84 در دو گرایش جغرافیای شهری و جغرافیای روستایی دانشجو پذیرفت. از سال تحصیلی 88-87 گروه با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به جمع رشته های فعال در مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند پیوست. در حال حاضر گروه جغرافیا در مقطع کارشناسی "جغرافیا" (در  دو گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی) و مقطع کارشناسی ارشد "جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی)"، "جغرافیای سیاسی(گرایش آمایش سیاسی فضا)" ، "مخاطرات محیطی" و "جغرافیا و برنامه ریزی شهری (گرایش آمایش شهری)" دانشجو می پذیرد.

.

تعداد اعضای هیات علمی

گروه استاد دانشیار استادیار مربی جمع
جغرافیا  -  5 5  - 10

 

 

آخرین ویرایش۲۷ اسفند ۱۴۰۲