گروه حقوق

تعداد بازدید:۱۳۵۵۵

مدیرگروه: دکتر احمد خسروی
شماره تماس: 31026191-056
کارشناس گروه: ابراهیم احمدی
شماره تماس: 31026110-056
اساتید گروه حقوق(کلیک کنید)

 

گروه حقوق دانشگاه بیرجند از مهرماه سال 1387 در مقطع کارشناسی فعالیت خود را آغاز نموده است.

تعداد اعضای هیات علمی
گروه استاد دانشیار استادیار مربی جمع
حقوق  -  - 5 5
آخرین ویرایش۱۲ آذر ۱۴۰۲