تاریخچه

تعداد بازدید:۱۲۶۲۴

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند، در سال 1369 با پذیرش دانشجو در دو رشته زبان و ادبیات فارسی و علوم تربیتی (گرایش برنامه ریزی درسی) و با 7 نفر عضو هیات علمی شروع به فعالیت نمود. به تدریج با افزوده شدن رشته های کتابداری و اطلاع رسانی، تربیت بدنی و علوم ورزشی و تاریخ، فعالیت های آموزشی دانشکده گسترش یافت. با آغاز دوره های تحصیلات تکمیلی و راه اندازی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی و علوم تربیتی به فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود ادامه داد و با جذب اعضای هیات علمی در رشته های مختلف و همچنین گزینش و جذب اساتید بورسیه و اعطای ماموریت تحصیلی به اعضای هیات علمی با مرتبه مربی، به ترمیم و ارتقاء توان علمی اعضای هیات علمی اقدام گردید.

در طی سال های دهه 80 رشته های دیگری از زیرمجموعه علوم انسانی همچون جغرافیا در دو گرایش برنامه ریزی روستایی و برنامه ریزی شهری، حقوق، علوم سیاسی، فلسفه و کلام اسلامی، روانشناسی، مدیریت آموزشی، مترجمی زبان انگلیسی و ادبیات انگلیسی در مقطع کارشناسی ایجاد شد. دانشکده در رشته های کتابداری و اطلاع رسانی، جغرافیا (گرایش برنامه ریزی روستایی)،‌ تربیت بدنی و علوم ورزشی،‌ تاریخ «گرایش ایران اسلامی»، مترجمی زبان انگلیسی، روانشناسی تربیتی، زبانشناسی همگانی و زبان و ادبیات عرب و فلسفه و کلام اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو داشته است. در سال 1390 نیز رشته ادبیات فارسی در مقطع دکتری در این دانشکده دایر گردید. در سال 1386 دو دانشکده "علوم تربیتی و روانشناسی" و "تربیت بدنی و علوم ورزشی" از این دانشکده جدا شد.
در حال حاضر دانشکده ادبیات و علوم انسانی با 11 رشته کارشناسی (زبان و ادبیات انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی، زبان و ادبیات فارسی، تاریخ، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، حقوق، علوم سیاسی، فلسفه و کلام اسلامی، پژوهشگری علوم اجتماعی و مدیریت دولتی) و 13 رشته کارشناسی ارشد (زبان شناسی همگانی، مترجمی زبان انگلیسی، زبان و ادبیات فارسی، ادبیات تطبیقی، زبان و ادبیات عرب، تاریخ ایران اسلامی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیای سیاسی، مخاطرات محیطی، علوم سیاسی، فلسفه و کلام اسلامی، نهج البلاغه و جامعه شناسی) و یک رشته دکتری (زبان و ادبیات فارسی) فعال می باشد.
دانشکده ادبیات و علوم انسانی هم اکنون دارای 60 عضو هیات علمی در مرتبه های علمی استاد، دانشیار، استادیار و مربی است که در سمت های آموزشی، پژوهشی و اجرایی مشغول به فعالیت می باشند.

 برای آشنایی با فعالیت بخش های مختلف دانشگاه بیرجند بر روی لینک زیر کلیک کنید:

دانشگاه بیرجند، دانشگاه جامعه محور، کارآفرین و مهارت آموز

 

تعداد اعضای هیات علمی دانشکده
گروه استاد دانشیار استادیار مربی جمع استادان بازنشسته
 تاریخ  - 2 1 5 1
 جامعه شناسی  - 6 6 -
جغرافیا - 5 4 - 9  1
حقوق - - 7 - 7 1
زبان انگلیسی - 2 6 1 9 2
زبان و ادبیات فارسی 1 9 2 - 12 3
علوم سیاسی - 3 1 2 6 -
فلسفه و کلام اسلامی - 2 1 - 3 -
رشته مدیریت دولتی - - 2 - 2 -
معارف اسلامی - - 5 - 5 -
جمع 1 23 36 4 64 8
آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۴۰۲