کارشناس پژوهشی

ملیحه سادات حسینی

  ملیحه سادات حسینی

کارشناس امور پژوهشی دانشکده


  •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  •   امور پژوهشی دانشکده- طبقه سوم

  •   056-31026104

تعداد بازدید:۷۹۳