گروه تاریخ

تعداد بازدید:۱۱۵۹۵

مدیرگروه: دکتر مجتبی خلیفه
شماره تماس: 31026111-056
کارشناس گروه: ابراهیم احمدی
شماره تماس: 31026110-056

اساتید گروه تاریخ(کلیک کنید)

 

رشته تاریخ با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی در سال 1381 تاسیس شد. در سال 1387 مقطع کارشناسی ارشد تاریخ با گرایش "تاریخ ایران اسلامی" دایر گردید.

تعداد اعضای هیات علمی
گروه استاد دانشیار استادیار مربی جمع
تاریخ  2 4  - 6
آخرین ویرایش۱۲ آذر ۱۴۰۲