گروه تاریخ

تعداد بازدید:۵۹۲۲

رشته تاریخ در مقطع کارشناسی در سال 1381 تاسیس شد. در سال 1387 نیز کارشناسی ارشد تاریخ با گرایش تاریخ ایران اسلامی دایر گردید.

 

تعداد اعضای هیات علمی گروه
گروه استاد دانشیار استادیار مربی جمع
تاریخ  2 2  1 5