دبیرخانه

تعداد بازدید:۲۸۰۲
ملیحه سادات حسینی 

  ملیحه سادات حسینی

کارشناس دبیرخانه دانشکده


  •   دریافت مکتوبات و مراسلات، تفکیک، طبقه بندی و ارجاع نامه‌ها، آماده کردن سوابق و پرونده‌ها و مدارک، راهنمایی و پاسخگویی ارباب رجوع، راهبر سیستم اتوماسیون اداری،رعایت کامل دستورالعمل‌ها و هماهنگی و همکاری لازم با کارکنان و انجام امور ارجاعی از طرف مقام مافوق

  •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی- ساختمان اداری- طبقه اول

  •   056-31026100

آخرین ویرایش۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲