گروه فلسفه و کلام اسلامی

تعداد بازدید:۴۴۶۸

رشته فلسفه و کلام اسلامی در مقطع کارشناسی و با پذیرش دانشجو در نوبت دوم در سال 1387 تاسیس شد. از بهمن 1392 در مقطع کارشناسی ارشد در رشته فلسفه و کلام اسلامی پذیرش دانشجو داشته است.

 

تعداد اعضای هیات علمی گروه
گروه استاد دانشیار استادیار مربی جمع
فلسفه و کلام اسلامی  -  - 3  3