گروه فلسفه و کلام اسلامی

تعداد بازدید:۸۶۶۶

مدیرگروه: دکتر مصطفی فروتن تنها
شماره تماس: 31026251-056
کارشناس گروه: فاطمه بیجاری
شماره تماس: 31026250-056
اساتید گروه فلسفه و کلام اسلامی(کلیک کنید)

 

رشته فلسفه و کلام اسلامی در مقطع کارشناسی و با پذیرش دانشجو در نوبت دوم در سال 1387 تاسیس شد. از بهمن 1392 در مقطع کارشناسی ارشد در رشته "فلسفه و کلام اسلامی" پذیرش دانشجو داشته است.

تعداد اعضای هیات علمی  
گروه استاد دانشیار استادیار مربی جمع
فلسفه و کلام اسلامی  2 1  - 3
آخرین ویرایش۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲