گروه زبان انگلیسی

تعداد بازدید:۱۰۹۰۶

گروه زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند در مهرماه 1376 با 5 نفر عضو هیأت علمی با ارائه دروس زبان عمومی و زبان پیش نیاز، فعالیت خود را آغاز نمود. از مهر ماه سال 1382 رشته مترجمی زبان انگلیسی با 7 عضو هیأت علمی، تأسیس گردید. در مهر ماه سال 1387 رشته زبان شناسی همگانی در مقطع کارشناسی ارشد با پذیرش 7 دانشجو فعال شد. از مهر ماه سال 1388 نیز رشته مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد و رشته زبان و ادبیات انگلیسی در مقطع کارشناسی راه اندازی شد.

در حال حاضر گروه زبان انگلیسی با پذیرش دانشجو در 2 مقطع کارشناسی رشته های مترجمی و ادبیات انگلیسی و 2 مقطع کارشناسی ارشد رشته های زبان شناسی و مترجمی و پوشش کل دروس زبان عمومی دانشگاه، از فعال ترین گروه های دانشگاه می باشد.

 

تعداد اعضای هیات علمی گروه
گروه استاد دانشیار استادیار مربی جمع
زبان انگلیسی  - 2 7  1 10