گروه زبان انگلیسی

تعداد بازدید:۲۲۲۶۶

مدیرگروه: دکتر جلیل اله فاروقی
شماره تماس: 31026213-056
کارشناس گروه: الهام پایانی
شماره تماس: 31026210-056

اساتید گروه زبان انگلیسی (کلیک کنید)

 

گروه زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند در مهرماه 1376 با 5 نفر عضو هیأت علمی با ارائه دروس زبان عمومی و زبان پیش نیاز، فعالیت خود را آغاز نمود. از مهر ماه سال 1382 رشته مترجمی زبان انگلیسی با 7 عضو هیأت علمی، تأسیس گردید. در مهر ماه سال 1387 رشته زبان شناسی همگانی در مقطع کارشناسی ارشد با پذیرش 7 دانشجو فعال شد. از مهر ماه سال 1388 نیز رشته مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد و رشته زبان و ادبیات انگلیسی در مقطع کارشناسی راه اندازی شد.

در حال حاضر گروه زبان انگلیسی با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی رشته های "مترجمی" و "ادبیات انگلیسی" و مقطع کارشناسی ارشد رشته های "زبان شناسی"، "مترجمی" و "آموزش زبان انگلیسی" و پوشش کل دروس زبان عمومی دانشگاه، از فعال ترین گروه های آموزشی دانشگاه می باشد.

تعداد اعضای هیات علمی
گروه استاد دانشیار استادیار مربی جمع
زبان انگلیسی  - 2 6  1 9
آخرین ویرایش۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲