گروه زبان و ادبیات فارسی

تعداد بازدید:۸۸۳۸

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند، اولین گروه آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی است که در سال 1371 برای نخستین بار در مقطع کارشناسی دانشجو پذیرفت. در سال 1381 برای اولین بار مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی در این دانشکده تاسیس شد و تا کنون پبیش از 100 دانشجو، موفق به اخذ درجه کارشناسی ارشد گردیده اند.

در پی موفقیت مداوم گروه و تلاش مسئولان در سال 1390 دوره تخصصی دکتری زبان و ادبیات فارسی دایر گردید که هم اینک طی برگزاری دو آزمون، 15 دانشجو در این مقطع مشغول به تحصیل می باشند.علاوه بر این، در پی تخصصی شدن رشته های ادبی، در سال 1389 دوره کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی ( گرایش فارسی _عربی) راه اندازی شد که تاکنون دو دوره از آنها فارغ التحصیل شده اند.

تأسیس دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب در سال 1391 از دیگر اقدامات انجام شده در گروه می باشد.

گروه زبان و ادبیات فارسی در طی بیش از بیست سال فعالیت علمی و پژوهشی از قدیمی ترین گروه های آموزشی دانشگاه است که تاکنون افتخارات علمی زیادی کسب کرده است. هم اکنون این گروه با 15 عضو هیات علمی تمام وقت اعم از استاد، دانشیار و استادیار، به انجام وظیفه و فعالیت های آموزشی و پژوهشی مشغول است.

 

تعداد اعضای هیات علمی گروه
گروه استاد دانشیار استادیار مربی جمع
زبان و ادبیات فارسی 1 6  7  -  14