معاونت پژوهشی دانشکده

تعداد بازدید:۹۴۵۱
دکتر حامد نوروزی

  دکتر حامد نوروزی

  مسسئول امور پژوهشی دانشکده


  •   دانشیار

  •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  •   ساختمان اداری-طبقه اول

آخرین ویرایش۲۵ مهر ۱۴۰۲