معاونت پژوهشی دانشکده

تعداد بازدید:۷۹۰۱
دکتر مرتضی مزگی نژاد

  دکتر مرتضی مزگی نژاد

  مسئول امور پژوهشی دانشکده


  •   دانشیار

  •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  •   ساختمان اداری- طبقه اول

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲