برنامه راهبردی

تعداد بازدید:۱۳۱۷

برای آگاهی از جزییات سند راهبردی دانشگاه بیرجند بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.