برنامه راهبردی

تعداد بازدید:۲۳۰۹

برای آگاهی از جزییات سند راهبردی دانشگاه بیرجند بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.

 

آخرین ویرایش۰۷ تیر ۱۳۹۹