برنامه راهبردی

تعداد بازدید:۲۸۵۰

برای آگاهی از جزییات سند راهبردی دانشگاه بیرجند بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

 

 

 

آخرین ویرایش۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲