برنامه راهبردی

برای آگاهی از جزییات سند راهبردی دانشگاه بیرجند بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.

 

تعداد بازدید:۱۱۸۸