برنامه راهبردی

تعداد بازدید:۱۴۴۴

برای آگاهی از جزییات سند راهبردی دانشگاه بیرجند بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.