امور عمومی و خدمات

تعداد بازدید:۲۶۷۸
هادی صالحی پور

  مهندس هادی صالح پور

رئیس اداره امور عمومی


  •   برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم در جهت تأمین وسایل و امکانات رفاهی کارکنان، تدارک تجهیزات، ملزومات آموزشی، پژوهشی و اداری مصرفی دانشکده، انجام خدمات اداری و پشتیبانی، نظارت بر انجام امور مربوط به شرکت‌های طرف قرارداد دانشگاه نظیر تأسیسات و نظافت محوطه، تحویل کالا و تجهیزات عمومی دانشکده و انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق

  •  دانشکده ادبیات و علوم انسانی- ساختمان اداری- طبقه اول

  •   056-31026107

آخرین ویرایش۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲