امور عمومی و خدمات

تعداد بازدید:۱۴۳۵
حاجی بابایی مقدم 

  حاجی بابایی مقدم

مسئول امور عمومی


  •   برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم در جهت تأمین وسایل و امکانات رفاهی کارکنان، تدارک تجهیزات، ملزومات آموزشی، پژوهشی و اداری مصرفی دانشکده، انجام خدمات اداری و پشتیبانی، نظارت بر انجام امور مربوط به شرکت‌های طرف قرارداد دانشگاه نظیر تأسیسات و نظافت محوطه، تحویل کالا و تجهیزات عمومی دانشکده و انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق

  •   امور عمومی دانشکده- طبقه دوم

  •   31026107