دفتر ریاست

تعداد بازدید:۱۴۳۷
 

  حاجی بابایی مقدم

مسئول دفتر حوزه ریاست دانشکده


  •   انجام خدمات دفتری حوزه ریاست، تنظیم برنامه و ملاقات و جلسات ریاست و انجام هماهنگی‌های لازم جهت برگزاری جلسات و گروه‌ها، پاسخگویی و راهنمایی مراجعین و ارباب رجوع،پیگیری امور ارجاعی از سوی ریاست و ارائه گزارش لازم، حفظ اسناد و مکاتبات و مدارک حوزه ریاست، تهیه پشتیبان از سیستم بصورت روزانه، ارائه گزارش از امور در حال انجام جهت ریاست، هماهنگی و همکاری لازم با سایر همکاران در محیط کار، آگاهی و رعایت کامل بخشنامه‌هاو دستورالعمل‌ها و انجام امور ارجاعی از طرف مقام مافوق

  •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه سوم

  •   31026100

  •