گروه پژوهشی افغانستان

تعداد بازدید:۴۲۲۰

 

به دنبال تحولات سیاسی منطقه و افغانستان در سال 1380 ستاد بازسازی علمی و آموزشی افغانستان در ایران تشکیل گردید. دانشگاه بیرجند جزو اولین دانشگاه هایی بود که با تشکیل کمیته مشارکت دانشگاه در بازسازی علمی و آموزشی افغانستان، پیشنهادات و راهکارهای مشخصی از جمله پذیرش دانشجو و تبادل استاد و تأسیس رشته هایی از جمله زبان پشتو را به وزارت متبوع پیشنهاد نمود. در این راستا دانشگاه بیرجند در تاریخ 1381/8/8 موضوع تأسیس و درخواست مجوز احداث مرکز افغانستان شناسی را به وزارت علوم پیشنهاد نمود که سرانجام در تاریخ 1382/12/16 شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد گروه پژوهشی مذکور موافقت اصولی به عمل آورد و در نهایت فعالیت رسمی این گروه از اوایل سال 1384 آغاز گردید.

فعالیت گروه پژوهشی مطالعات افغانستان همه مسایل و مباحث مربوط به تاریخ، فرهنگ و تمدن، باستان شناسی و تاریخ هنر، زبان و ادب و تفکر افغان را شامل می شود.

 از جمله اهداف  گروه پژوهشی مطالعات افغانستان می توان به  اجرای طرح های پژوهشی مورد نیاز کشور  و استان در زمینه مسائل افغانستان، ارائه مشاوره علمی و فنی در زمینه مسائل مربوط به افغانستان برای نهادهای عمومی و خصوصی، همکاری با مراکز علمی و پژوهشی در داخل و خارج از کشور با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه، بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی مربوط به افغانستان، برگزاری مجامع علمی- پژوهشی در سطح ملی و بین المللی و دو جانبه در جهت انجام مأموریت گروه، برقراری ارتباط با پژوهشگران، متخصصان مبتکران و متفکران در مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج و فراهم کردن امکان استفاده از همکاری آنان در راستای اهداف گروه پژوهشی، انتشار نتایج پژوهشی به صورت کتاب، مجله علمی-پژوهشی و نظایر آن، تدریس درس سیاست و حکومت در افغانستان، برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت در مورد مسائل افغانستان و راه اندازی رشته مطالعات منطقه‌ای با گرایش افغانستان اشاره نمود.

برگزاری نشست های دوره ای تحت عنوان  ظرفیت سنجی خراسان جنوبی در گسترش روابط با افغانستان( 4 مورد)،  مشارکت در برگزاری همایش ملی "خراسان جنوبی، نظم و امنیت" و همایش بین المللی "امنیت انسانی در غرب آسیا"، همکاری با فصلنامه دانش انتظامی خراسان جنوبی، برگزاری نشست "بررسی روابط ایران و افغانستان در پرتو تحولات داخلی،منطقه ای و بین المللی" با همکاری نهادهای ملی و استانی از  فعالیت های گروه پژوهشی مطالعات افغانستان بوده است.

آخرین ویرایش۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲