کتاب های چاپ شده

تعداد بازدید:۳۵۵۵
ارج نامه استاد علی محمد ولوی (مجموعه مقالاتی درباره تاریخ اسلام و ایران)

  ارج نامه استاد علی محمد ولوی (مجموعه مقالاتی درباره تاریخ اسلام و ایران)

به کوشش دکتر مجتبی خلیفه


جستاری در احوال و آثار مفاخر خراسان جنوبی

  جستاری در احوال و آثار مفاخر خراسان جنوبی

دکتر زهرا علیزاده بیرجندی


عالمان و صوفیان در عصر صفوی

  عالمان و صوفیان در عصر صفوی

دکتر زهرا علیزاده بیرجندی


شناخت تاریخی طایفه بهلولی و تعاملات سیاسی آنها در عصر پهلوی

  شناخت تاریخی طایفه بهلولی و تعاملات سیاسی آنها در عصر پهلوی

دکتر زهرا علیزاده بیرجندی


تاریخ برگزیدگان و مشاهیر بیرجند

  تاریخ برگزیدگان و مشاهیر بیرجند

دکتر زهرا علیزاده بیرجندی


معرفت تقویم

  معرفت تقویم

دکتر الهام ملک زاده ، دکتر زهرا علیزاده بیرجندی


بنگاه خیریه آبلوله بیرجند به روایت اسناد

  بنگاه خیریه آبلوله بیرجند به روایت اسناد

دکتر زهرا علیزاده بیرجندی و دکتر الهام ملک زاده


تاریخ تئاتر مشهد از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی

  تاریخ تئاتر مشهد از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی

علی نجف زاده


گروه های مهاجر به مشهد از صفویه تاکنون

  گروه های مهاجر به مشهد از صفویه تاکنون

علی نجف زاده


کنسولگری ها، مستخدمان و مستشاران خارجی در مشهد (از دوره قاجار تا انقلاب اسلامی)

  کنسولگری ها، مستخدمان و مستشاران خارجی در مشهد (از دوره قاجار تا انقلاب اسلامی)

علی نجف زاده


تاریخ نظمیه بیرجند در دوره قاجار

  تاریخ نظمیه بیرجند در دوره قاجار

علی نجف زاده و دکتر محمد حسن الهی زاده


اندیشه های اجتماعی در قرآن

  اندیشه های اجتماعی در قرآن

دکتر محمدباقر آخوندی، دکتر سید علی نقی ایازی


مفاهیم اجتماعی در قرآن مجید بر اساس تفسیر راهنما (جلد اول: حمد و یونس)

  مفاهیم اجتماعی در قرآن مجید بر اساس تفسیر راهنما (جلد اول: حمد و یونس)

دکتر محمدباقر آخوندی، دکتر سید علی نقی ایازی


رقابت پذیری شهری و منطقه ای با رویکرد نهادگرایی

  رقابت پذیری شهری و منطقه ای با رویکرد نهادگرایی

دکتر محمد اسکندری ثانی، ابراهیم رضائی


پایداری شهر ایرانی؛ کندوکاو در چالش ها و نقش برنامه ریز توسعه شهری

  پایداری شهر ایرانی؛ کندوکاو در چالش ها و نقش برنامه ریز توسعه شهری

دکتر مظفر صرافی، محمد شالی، علی محمدنژاد، محمد اسکندری ثانی، زهرا خدابخشی، منصور سلیمانی


پردازش داده های اقلیمی

  پردازش داده های اقلیمی

دکتر مرتضی اسمعیل نژاد


ارزیابی مخاطرات محیطی

  ارزیابی مخاطرات محیطی

دکتر مرتضی اسمعیل نژاد، دکتر محمدرضا پودینه


رویکرد نوین به: ژئوپلیتیک انتقادی

  رویکرد نوین به: ژئوپلیتیک انتقادی

دکتر عمران راستی، دکتر رسول افضلی، دکتر افشین متقی دکتر رسول بابایی


مبانی جغرافیای سیاسی

  مبانی جغرافیای سیاسی

دکتر دره میرحیدر، دکتر عمران راستی، فاطمه سادات میراحمدی


تاریخ و جغرافیای بلوک القور

  تاریخ و جغرافیای بلوک القور

امید آخوندی، دکتر مفید شاطری


جغرافیای تاریخی و فرهنگی درخش

  جغرافیای تاریخی و فرهنگی درخش

دکتر مفید شاطری


دانشنامه فرهنگ و تمدن خراسان جنوبی؛ گزیده اسناد وقف خراسان جنوبی

  دانشنامه فرهنگ و تمدن خراسان جنوبی؛ گزیده اسناد وقف خراسان جنوبی

دکتر مفید شاطری


فرهنگ آب در خراسان جنوبی

  فرهنگ آب در خراسان جنوبی

دکتر مفید شاطری


آتش دل (گزیده اشعار حاجی بی بی دُرخشی)

  آتش دل (گزیده اشعار حاجی بی بی دُرخشی)

دکتر مفید شاطری


حماسه عشق؛ دفتر اول (متن کامل پنج مجلس تعزیه)

  حماسه عشق؛ دفتر اول (متن کامل پنج مجلس تعزیه)

دکتر مفید شاطری


حماسه عشق؛ دفتر  دوم (متن کامل شش مجلس تعزیه)

  حماسه عشق؛ دفتر  دوم (متن کامل شش مجلس تعزیه)

دکتر مفید شاطری


درمیان نامه با اشاراتی به فورگ

  درمیان نامه با اشاراتی به فورگ

دکتر مفید شاطری


وارثان عترت؛بقاع متبرکه و امامزادگان خراسان جنوبی

  وارثان عترت؛بقاع متبرکه و امامزادگان خراسان جنوبی

دکتر مفید شاطری و نجیب الله رجبی


بسترهای تاریخی وقف بر شکل گیری حسینیه های عصر قاجار بیرجند

  بسترهای تاریخی وقف بر شکل گیری حسینیه های عصر قاجار بیرجند

مرضیه فاریابی، دکتر حسن هاشمی زرج آباد، دکتر مفید شاطری، دکتر علی زارعی


بینش مذهبی و پدیده های جغرافیایی؛ حسینیه ها و تکایای خراسان جنوبی

  بینش مذهبی و پدیده های جغرافیایی؛ حسینیه ها و تکایای خراسان جنوبی

دکتر مفید شاطری، طاهره مال اندوز


درآمدی بر کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی روستایی

  درآمدی بر کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی روستایی

دکتر جواد میکانیکی، دکترحجت اله صادقی و دکتر محمد حجی پور


قلمروسازی گفتمانی در ژئوپلیتیک؛ رویکردی نو به فرایند شکل گیری کشورهای خاورمیانه

  قلمروسازی گفتمانی در ژئوپلیتیک؛ رویکردی نو به فرایند شکل گیری کشورهای خاورمیانه

دکتر وحید کیانی


خوش بینی در متون و فرهنگ اسلامی

  خوش بینی در متون و فرهنگ اسلامی

دکتر علی رضائی بیرجندی


درآمدی به تاریخ ترجمه

  درآمدی به تاریخ ترجمه

دکتر سید محمد حسین قریشی


منابع و راه کارهای انرژی پایدار برای مقابله با تغییرات آب و هوایی

  منابع و راه کارهای انرژی پایدار برای مقابله با تغییرات آب و هوایی

مارک دیسندورف


  •   ترجمه: دکتر محمدرضا آقاابراهیمی و فریده فرهادی

فرهنگ نامه شهدای بیرجند

  فرهنگ نامه شهدای بیرجند

دکتر محمد بهنام فر


فارسی عمومی (درسنامه دانشگاهی)

  فارسی عمومی (درسنامه دانشگاهی)

دکتر محمد بهنام فر


وحی دل مولانا

  وحی دل مولانا

دکتر محمد بهنام فر


اندیشه و بیان ابن حسام خوسفی

  اندیشه و بیان ابن حسام خوسفی

دکتر محمد بهنام فر


خاقان اقلیم سخن

  خاقان اقلیم سخن

دکتر محمد بهنام فر


فرهنگ تحلیلی اصطلاحات و تعبیرات کنایی گویش اسفاد

  فرهنگ تحلیلی اصطلاحات و تعبیرات کنایی گویش اسفاد

دکتر محمد بهنام فر


سخندانی و زیبایی در حدیث سعدی و متنبی

  سخندانی و زیبایی در حدیث سعدی و متنبی

دکتر محمد بهنام فر


متن پنهان غزلیات حافظ

  متن پنهان غزلیات حافظ

دکتر محمدرضا عزیزی


مبانی نظری ادبیات تطبیقی (فارسی-عربی)

  مبانی نظری ادبیات تطبیقی (فارسی-عربی)

دکتر ابراهیم محمدی


فارسی عمومی (درسنامه دانشگاهی)

  فارسی عمومی (درسنامه دانشگاهی)

دکتر ابراهیم محمدی


فرهنگ نظامی پژوهی

  فرهنگ نظامی پژوهی

دکتر زینب نوروزی


واژگان و واج شناسی گویش طبس مسینا

  واژگان و واج شناسی گویش طبس مسینا

دکتر حامد نوروزی


بررسی تطبیقی ساخت جمله در زبان عربی و فارسی

  بررسی تطبیقی ساخت جمله در زبان عربی و فارسی

دکتر حامد نوروزی


کارآفرینی سنتی بر اساس دیدگاه ها و تجارب حاج مصیب هاشمی

  کارآفرینی سنتی بر اساس دیدگاه ها و تجارب حاج مصیب هاشمی

دکتر مرادعلی واعظی


تاثیر مضامین اخلاقی کلمات قصار نهج البلاغه در اندیشه و آثار شهید چمران

  تاثیر مضامین اخلاقی کلمات قصار نهج البلاغه در اندیشه و آثار شهید چمران

دکتر مرادعلی واعظی، سمیه اقبالی نسب


دلیرمردی از دیار خراسان (زندگینامه شهید محمود کاوه)

  دلیرمردی از دیار خراسان (زندگینامه شهید محمود کاوه)

دکتر مرادعلی واعظی، سمیه اقبالی نسب


آفریقا و کشورهای شمال بین جهانی شدن و به حاشیه رفتن

  آفریقا و کشورهای شمال بین جهانی شدن و به حاشیه رفتن

دکتر احمد بخشی


  •   ترجمه: دکتر احمد بخشی

مقدمه ای بر سیاست و حکومت در آفریقا

  مقدمه ای بر سیاست و حکومت در آفریقا

الکس تامسون


  •   ترجمه: دکتر علی گلیانی و دکتر احمد بخشی

آفریقا در سیاست بین الملل

  آفریقا در سیاست بین الملل

ایان تیلور و پائول ویلیامز


  •   ترجمه: دکتر احمد بخشی

اژدهای زرد در قاره سیاه؛ بررسی روابط خارجی چین و آفریقا

  اژدهای زرد در قاره سیاه؛ بررسی روابط خارجی چین و آفریقا

دکتر احمد بخشی


بررسی روابط فرهنگی ایران و آفریقا

  بررسی روابط فرهنگی ایران و آفریقا

دکتر احمد بخشی


حمل اولی و شایع؛ رهیافتی تاریخی

  حمل اولی و شایع؛ رهیافتی تاریخی

دکتر محمود زراعت پیشه


سوالات آزمون سراسری کارشناسی ارشد فلسفه اسلامی (دسته بندی فصل به فصل بر اساس کتاب مرجع)

  سوالات آزمون سراسری کارشناسی ارشد فلسفه اسلامی (دسته بندی فصل به فصل بر اساس کتاب مرجع)

دکتر محمود زراعت پیشه


آخرین ویرایش۱۲ دی ۱۴۰۰