انتشارات

نویسندهعنوان کتابمترجممحل نشرناشرسال چاپ
دکتر محمد بهنام فرفرهنگ نامه شهدای بیرجندمشهدانتشارات کنگره بزرگداشت سرداران شهید1381
دکتر محمد بهنام فرفارسی عمومی (درسنامه دانشگاهی)بیرجندانتشارات قهستان و مرکز چاپ دانشگاه فردوسی مشهد1384
دکتر محمد بهنام فروحی دل مولانامشهدانتشارات آستان قدس رضوی (به نشر)،1387
دکتر ابراهیم محمدیفارسی عمومی (درسنامه دانشگاهی)بیرجندانتشارات قهستان1388
دکتر احمد بخشیآفریقا و کشورهای شمال بین جهانی شدن و به حاشیه رفتندکتر احمد بخشیدفتر مطالعات سیاسی و بین المللی1388
دکتر محمدباقر آخوندی، دکتر سید علی نقی ایازیمفاهیم اجتماعی در قرآن مجید بر اساس تفسیر راهنما (جلد اول: حمد و یونس)بوستان کتاب1389
دکتر زهرا علیزاده بیرجندیشناخت تاریخی طایفه بهلولی و تعاملات سیاسی آنها در عصر پهلویبیرجندرزقی1389
دکتر ابراهیم محمدیمبانی نظری ادبیات تطبیقی (فارسی-عربی)،بیرجندمعاونت پژوهشی دانشگاه بیرجند و انتشارات قهستان1389
دکتر محمد بهنام فراندیشه و بیان ابن حسام خوسفیبیرجندحوزه هنری خراسان جنوبی1389
دکتر محمد بهنام فرخاقان اقلیم سخنبیرجندانتشارات قهستان1389
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۳ مورد.

آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۳۹۸