انتصاب مدیر گروه آموزشی زبان انگلیسی

۱۳ دی ۱۳۹۹ | ۰۳:۳۴ کد : ۱۱۳۷۹ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۳۶۰

براساس ابلاغی از سوی دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند، دکتر جلیل اله فاروقی به مدت دو سال به سمت مدیر گروه آموزشی زبان انگلیسی منصوب شد. 

https://cv.birjand.ac.ir/faroughi/fa