برگزاری کارگاه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی گردشگری توسط عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۲۱ تیر ۱۴۰۰ | ۱۲:۴۴ کد : ۱۳۷۰۴ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۱۹۵

کارگاه "کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی گردشگری" برای مربیان فنی و حرفه ای کشور زیر نظر مرکز تربیت مربی کرج برگزار شد. در این کارگاه که به مدت 10 ساعت توسط دکتر مرتضی اسمعیل نژاد، عضو هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه بیرجند، برگزار گردید الگوهای برنامه ریزی در زمینه گردشگری توسط سیستم اطلاعات جغرافیایی، پایش و ارزیابی و بر استفاده از این فناوری در تصمیم گیری و تصمیم سازی تاکید شد.