بازدید کارگروه استانی دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه از دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۲۶ تیر ۱۴۰۲ | ۲۳:۳۸ کد : ۲۴۶۴۲ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۵۶۴

بازدید کارگروه استانی دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه از دانشکده ادبیات و علوم انسانی روز یکشنبه 25 تیرماه ۱۴۰۲ انجام شد. اعضای کارگروه از بخش های آموزشی،پژوهشی و اداری دانشکده بازدید کرده و در جریان فعالیت ها و امور مربوط به این حوزه ها قرار گرفتند.

آخرین ویرایش۲۶ تیر ۱۴۰۲