معاون پژوهشی دانشکده

تعداد بازدید:۲۵۰۸
دکتر مرتضی مزگی نژاد

  دکتر مرتضی مزگی نژاد

  مسئول امور پژوهشی دانشکده


  •   دانشیار

  •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  •   طبقه دوم

آخرین ویرایش۱۰ خرداد ۱۴۰۱