سرفصل ها و رشته های تحصیلی گروه زبان و ادبیات فارسی

تعداد بازدید:۱۹۷۹

برای دریافت سرفصل هر رشته بر روی در جدول کلیک کنید.

عنوان رشته مقطع سال تاسیس سرفصل
زبان و ادبیات فارسی
(محض)
کارشناسی 1371
زبان و ادبیات فارسی
(محض)
کارشناسی ارشد 1381
زبان و ادبیات فارسی
(تطبیقی)
کارشناسی ارشد 1389
زبان و ادبیات فارسی
(روایی)
کارشناسی ارشد 1394
عربی کارشناسی ارشد 1391
زبان و ادبیات فارسی
(محض)
دکتری 1390
زبان و ادبیات فارسی
(غنایی)
دکتری 1396

 

آخرین ویرایش۲۸ مهر ۱۴۰۱