آزمایشگاه جغرافیا

تعداد بازدید:۱۷۴۷

 

  آزمایشگاه جغرافیا


  •   دکتر علی اشرفی

  •   ضلع غربی دانشکده-طبقه اول-ابتدای سالن

  •   056-31026154

آخرین ویرایش۲۴ مهر ۱۴۰۰