سرفصل ها و رشته های تحصیلی گروه تاریخ

جهت دریافت سرفصل رشته، روی عبارت "اطلاعات بیشتر" کلیک نمایید.

دانشکدهگروه آموزشیرشته تحصیلیمقطعسال تاسیسسرفصل رشته
ادبیات و علوم انسانیتاریختاریخکارشناسی1381http://birjand.ac.ir//file/download/page/1542179848-k-tarikh.pdf
ادبیات و علوم انسانیتاریختاریخ - تاریخ ایران اسلامیکارشناسی ارشد1387http://birjand.ac.ir//file/download/page/1542180254-a-tarikh.pdf
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ آبان ۱۳۹۷