سرفصل ها و رشته های تحصیلی گروه جامعه شناسی

جهت دریافت سرفصل رشته، روی عبارت "اطلاعات بیشتر" کلیک نمایید.

دانشکدهگروه آموزشیرشته تحصیلیمقطعسال تاسیسسرفصل رشته
ادبیات و علوم انسانیجامعه شناسیجامعه شناسیکارشناسی1394http://birjand.ac.ir/file/download/page/1542519523-k-jamee.pdf
ادبیات و علوم انسانیجامعه شناسیپژوهش علوم اجتماعیکارشناسی ارشد1392http://birjand.ac.ir/file/download/page/1542519505-a-jamee.pdf
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ آبان ۱۳۹۷