سرفصل ها و رشته های تحصیلی گروه زبان

جهت دریافت سرفصل رشته، روی عبارت "اطلاعات بیشتر" کلیک نمایید.

دانشکدهگروه آموزشیرشته تحصیلیمقطعسال تاسیسسرفصل رشته
ادبیات و علوم انسانیزبانزبان شناسی همگانیکارشناسی ارشد1387http://birjand.ac.ir/file/download/page/1542176496-azaban.pdf
ادبیات و علوم انسانیزبانزبان وادبیات انگلیسیکارشناسی1388http://birjand.ac.ir/file/download/page/1542176852-k-adabiat-87.pdf
ادبیات و علوم انسانیزبانمترجمی زبان انگلیسیکارشناسی1382http://birjand.ac.ir/file/download/page/1542176799-k-motarjemi-96.pdf
ادبیات و علوم انسانیزبانمترجمی زبان انگلیسیکارشناسی ارشد1388http://birjand.ac.ir/file/download/page/1542178805-a-motarjemi.pdf
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ آبان ۱۳۹۷